Phong thủy

Vận hạn ất hợi 1995

Vận hạn Ất Hợi 1995 năm 2020

Vận hạn Ất Hợi 1995 năm 2020Tuổi 1995- Ất Hợi ? Năm 2020Nữ mạng gặp sao Thái BạchNam mạng gặp sao Thái ÂmMệnh Hoả gặp năm Thổ ( không tốt) Vận hạn Ất Hợi 1995 năm 2020 Ất [...]

Read more...
Vận hạn Quý Dậu 1993

Vận hạn Quý Dậu 1993 năm 2020

Vận hạn Quý Dậu 1993 năm 2020Tuổi 1993- Quý Dậu Năm 2020Nam mạng gặp sao La Hầu ( xấu )Nữ mạng gặp sao Kế Đô ( xấu )Mệnh Kim gặp năm Thổ ( Tốt) Vận hạn Quý Dậu 1993 [...]

Read more...
Vận hạn canh ngọ 2020

Vận hạn Canh Ngọ 1990 năm 2020

Vận hạn Canh Ngọ năm 2020. Canh Ngọ được biết đến là tuổi lận đận bậc nhất trong các tuổi thế hệ 9x. Canh Ngọ trải qua 3 năm Tam Tai mệt mỏi, người mất hết…

Read more...