Bộ Xây dựng nói gì về pháp lý của condotel, officetel?